Sběrné dvory

Sběrné dvory slouží zejména k odkládání objemných a nebezpečných odpadů.

 • jen pro odpad z domácností občanů Ostravy (prokázání občanským průkazem)
 • maximální množství přijímaných odpadů – plný přívěsný vozík (větší množství pouze SD Kunčice)
 • o státních svátcích zavřeno
 • SD Ostrava - Krásné Pole

 • SD Ostrava - Kunčice

 • SD Ostrava - Mariánské Hory

 • SD Ostrava - Polanka nad Odrou

 • SD Ostrava - Poruba

 • SD Ostrava - Přívoz

 • SD Ostrava - Radvanice

 • SD Ostrava - Slezská Ostrava

 • SD Ostrava - Stará Bělá

 • SD Ostrava - Třebovice

 • SD Ostrava - Zábřeh

Přijímané odpady

Bezplatně

 • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …)
 • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, chemikálie, barvy, lepidla, ředidla a nádoby jimi znečištěné, zářivky, motorový olej…)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory, kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky…)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce, plevel…)
 • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze a Staré Bělé a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

Za poplatek

(platba možná pouze v hotovosti)
 • stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole

Ceník

10 l (kbelík)
15 Kč
20 l (pytel)
30 Kč
400 l (menší vozík)
300 Kč
750 l (větší vozík)
500 Kč

(Cena včetně DPH)

 • směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební polystyrén) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole

Ceník

10 l (kbelík)
30 Kč
20 l (pytel)
60 Kč
400 l (menší vozík)
800 Kč
750 l (větší vozík)
1400 Kč

(Cena včetně DPH)

 • okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy)

Ceník

Okenní křídlo
50 Kč/ks
Dveře
70 Kč/ks
Rám (okna i dveře)
25 Kč/ks

(Cena včetně DPH)

Dary pro
opětovné
využití

Příjem funkčních, čistých a zachovalých věcí pro domácnost (budou nabídnuty zájemcům v Reuse centru Ostrava)